Zakładanie trawnika

 

Pierwszym etapem założenie trawnika jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Ziemię należy przekopać na minimum 20-25cm szpadlem lub glebogryzarką.

Glebę należy oczyścić z chwastów, kamieni i resztek roślin a wszystkie bryły ziemi należy rozbić. Całość należy zniwelować grabiami, zbierając kamienie i zasypując powstałe zagłębienia w terenie. Kolejnym etapem jest zwałowanie gleby i zagrabienie powierzchni. Ważne jest aby 3cm górnej warstwy stanowiła spulchniona żyzna gleba.
Nasiona wybranej przez nas mieszanki traw wysiewamy w okresie od marca do września. Nasiona przysypujemy około 1cm warstwą ziemi i ponownie wałujemy a następnie podlewamy. Ważne jest aby utrzymywać odpowiednią wilgotność podłoża na którym wysiano nasiona.
Kiedy trawa osiągnie wysokość 10cm wykonujemy pierwsze koszenie.